Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност за одобрение на инвестиционни предложения по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Дата:2010-11-09
Час:10:00
Място:ДФ "Земеделие"


Виж всички събития