Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност за одобрение на инвестиционни предложения по Мярка 311 и 312

Дата:2010-11-12
Час:10:00
Място:ДФ "Земеделие"


Виж всички събития