Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност на инвестиционни предложения по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

Дата:2010-11-30
Час:11:15
Място:Държавен фонд "Земеделие"


Виж всички събития