Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по мярка 123

Дата:2010-10-05
Час:11:00
Място:Държавен фонд "Земеделие"

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".
 Виж всички събития