Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по мярка 311 и мярка 312

Дата:2010-10-01
Час:10:02
Място:Държавен фонд "Земеделие"

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по мерките 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

 Виж всички събития