Новини
Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по публичните мерки

Дата:2010-10-01
Час:11:00
Място:Държавен фонд "Земеделие"

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по двете общински мерки 321 "Основни услуги за населението и иконимиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места".

 Виж всички събития