Новини
Заседание на експертна комисия за осигуряване на прозрачност по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Дата:2010-12-03
Час:10:00
Място:Държавен фонд "Земеделие"


Виж всички събития