Новини
Изтича срокът за кандидатстване по Мерки 122, 223, 226 и 312

Дата:2010-08-31
Час:08:03
Изтича срокът за подаване на проектни предложения по Мерки 123, 121 и 311 от ПРСР 2007-2013, свързани с инвестиции по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (EПИВ) и по Нитратната директива по Мярка 121

Виж всички събития