Новини
Изтича срокът за кандидатстване по Мярка 142

Дата:2010-12-17
Час:08:15
Изтича срокът за кандидатстване по Мярка 142 от ПРСР 2007-2013 от организации на производители.


Виж всички събития