Новини
Изтича срокът за подаване на проекти по всички допустими дейности по Мярка 123

Дата:2010-08-23
Час:17:11
Изтича срокът за подаване на проекти по всички допустими дейности по Мярка 123 от ПРСР 2007-2013

Виж всички събития