Новини
Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Дата:2010-10-06
Час:10:00

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.Виж всички събития