Новини
Предстои отваряне на приема на проектни предложения по двете общински мерки 321 и 322

Дата:2010-09-01
Час:08:36
Място:място
Предстои отваряне на приема на проектни предложения по двете общински мерки 321 и 322 на ПРСР 2007-2013, както и по Мярка 313 за насърчаване на туристическите дейности.

Виж всички събития