начало » Събития

Събития
Събития

05 Окт

Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по мярка 123

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".

 

05 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

04 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

03 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

02 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

01 Окт

Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по публичните мерки

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по двете общински мерки 321 "Основни услуги за населението и иконимиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места".

 

01 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

01 Окт

Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по мярка 311 и мярка 312

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по мерките 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"