начало » Мярка 141

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"

Нормативна база: Наредба № 28 от 5.08.2008 г.

Цели на мярката:

Преодоляване на трудностите от полупазарни стопанства, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.

Максимална субсидия (лв.)

Левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум 5 години.

Допустими кандидати

Физически лица, отговарящи на условията заложени в чл. 11 (1) от Наредба № 28 от 5.08.2008 г.

Допустими дейности

Финансовата помощ се предоставя на полупазарни стопанства за преструктурирането им в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани в края на петгодишния период на подпомагане съгласно представен бизнесплан.

График за прием на документи

от 10.06.2010 до 30.09.2010

Необходими документи

Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди за прием
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. 3.94 MB | Свали
  • Уведомително писмо, Приложение 5а 41.33 KB | Свали
Заявка за плащане за втора, трета и пета година.
Заявка за плащане за четвърта година.
Образци на декларации
АРХИВ