начало » Мярка 111

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"

Нормативна база: Наредба №23 от 14.07.2008 г.

Цели на мярката:

1.Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията;                                       
2.Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство.

Максимална субсидия (лв.)

За обучението на едно лице:
1. левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;
2. левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;
3. левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности.

Допустими кандидати

1. Институции в системата на  професионалното образование и обучение по смисъла на чл.18, т.1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, които провеждат обучение по една или повече от специалностите, съгласно Приложение №2 от Наредбата;
2. Висши училища, които провеждат обучение по една или повече от специалностите, съгласно Приложение №3 от Наредбата

Допустими дейности

Допустимите дейности за обучение са курсове и информационни дейности.

График за прием на документи

 от 18.09.2010 до 30.11.2010

Необходими документи

Помощни документи
Резюме за мярката
Документи за кандидатсване
Заповеди и уведомления
НОРМАТИВНА БАЗА
  • НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. 4.28 MB | Свали
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации
Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за междинно / окончателно плащане
АРХИВ
  • НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. 1.16 MB | Свали
  • Заповед № РД 09-461/25.07.2008г. 110.92 KB | Свали