начало » Мярка 213

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 213 "Плащания по Натура 2000"

Нормативна база:

Цели на мярката:

https://www.dfz.bg/bg/direktni-plashtania-na-plosht/shemi-i-merki/

Необходими документи