начало » Мярка 323 (по мярка 41)

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 323 (по мярка 41) "Опазване и подобряване на селското наследство"

Нормативна база: НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 41 и Мярка 431-1

Цели на мярката:

по мярка 41 "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Необходими документи

Образци на декларации
Заявка за плащане