начало » Мярка 421

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество"

Нормативна база:

Необходими документи

НОРМАТИВНА БАЗА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ( Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" е г-н Румен Андонов Порожанов, назначена на 28.11.2014 г. )
МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
Образци на декларации