начало » Мярка 511

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Мярка 511 "Техническа помощ"

Нормативна база:

Цели на мярката:

Осигуряване на средства, необходими за ефективното управление и прилагането на ПРСР.

Максимална субсидия (лв.)

Финансовата помощ, отпусната за дейности по линия на техническа помощ от ПРСР, е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи.

Допустими кандидати

1.Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
2.Държавен фонд ""Земеделие"" (ДФЗ).

Допустими дейности

Дейности по ефективното управление и прилагането на ПРСР

Необходими документи

Кандидатстване за подпомагане
ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТИ НА НИВО ОТОРИЗАЦИЯ
  • НАРЕДБА № 13 от 3.04.2008 г. 498 KB | Свали