начало » Mярка 331 (по мярка 41)

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

Mярка 331 (по мярка 41) "Професионално обучение и информация за икономически субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3"

Нормативна база:

Необходими документи

МЕЖДИННО / ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ