начало » новини » Готови са препоръчителните указания за общините-кандидати по ПРСР

Новини
Готови са препоръчителните указания за общините-кандидати по ПРСР

2011-06-27

      За улеснение на общините, възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и НВМОП при изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, ДФ „Земеделие” публикува препоръчителни указания. Те включват информация за най-често допускани грешки; насоки и препоръки към бенефициентите, както и стандартни формули за изчисление на оценки.

      Насоките са разработени въз основа на практиката на ДФ „Земеделие” при осъществяване на последващ контрол над процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от Европейския фонд за развитие на селските райони, и са в пълно съответствие с получените становища от Агенцията за обществени поръчки по различни казуси и питания.

      Указанията имат препоръчителен характер и не са задължителниза бенефициентите, които са възложители на обществени поръчки, съгласно ЗОП.

      Подробните указания може да намерите тук: https://www.prsr.bg/news/Препоръчителни-указания-за-възложители-по-ЗОП-и-НВМОП/184/index.html

 

   27юни 2011 г.                                                                                              Държавен фонд „Земеделие”-

                                                       Разплащателна агенцияВиж всички новини