начало » новини » ДФЗ актуализира процедурите за проверка и контрол на обществени поръчки

Новини
ДФЗ актуализира процедурите за проверка и контрол на обществени поръчки

2012-08-29

       Бенефициентите и възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) могат да намерят подробности за новия начин за проверка и контрол, както и образци на документите, на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони www.prsr.bg, в раздел „Нормативна база”, секция „Документи”.

      Актуализацията цели да оптимизира работата на фонда след промените в организационната му структура. Процедурата е в сила от 2 август 2012 и е необходимо възложителите да се запознаят с нея и да се придържат към изискванията й.

     Проверките следват принципите на публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, както и на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Фонд "Земеделие" проверява разходите, извършени преди подаването на заявление за подпомагане, и тези, които са одобрени след подписването на договора.

 

 

28 август 2012 г.                               ДФ „Земеделие” –

                                                                  Разплащателна агенцияВиж всички новини