начало » новини » ДФ „Земеделие” изплати още 1, 3 млн. лв. по ПРСР

Новини
ДФ „Земеделие” изплати още 1, 3 млн. лв. по ПРСР

2011-05-20 На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобрение получиха нови 10 проекта по мерките 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Проектопредложенията са с общ размер на одобрените разходи 945 928 лв., а субсидиите, които ще получат бенефициентите при успешното им изпълнение са на стойност 936 026 лв. Предметът на инвестициите по двете горски мерки е свързан основно с възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, първоначално залесяване на неземеделски земи и презалесяване. Днес бяха извършени и плащания по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Преведените средства са в размер на 1 338 172 лв. и са за проекти по мерките: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 322 „Обновяване и развитие на населените места и 511 „Техническа помощ”.

Виж всички новини