начало » новини » ДФ „Земеделие” одобри нови 43 проекта за над 16, 2 млн. лв. и разплати други за 3, 7 млн. лв.

Новини
ДФ „Земеделие” одобри нови 43 проекта за над 16, 2 млн. лв. и разплати други за 3, 7 млн. лв.

2011-06-17 Над 16,2 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на кандидати при успешна реализация на инвестициите им. Днес на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) бяха одобрени 27 проекта с общ размер на субсидиите 11 118 173 лв. по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Безвъзмездните финансови средства ще бъдат инвестирани в модернизиране на предприятия за преработване на плодове и зеленчуци, технологично оборудване за млеко- и месопреработване и производство на вино. По мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” бяха одобрени 16 проекта, по които ще се изплатят субсидии на стойност 5 090 716 лв. Субсидиите ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за кравеферми, птицеферми и специализирана земеделска техника за преминаване към биологично производство. През тази седмица бяха извършени и плащания за над 3, 7 млн. лв. по седем от мерките на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013). Най – много са преведените средства по мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 1 696 245 лв. и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1 256 090 лв. Останалите субсидии са за развитие на миркопредприятия, залесяване и възстановяване на горите и професионално обучение и информационни дейности.

Виж всички новини