начало » новини » ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

Новини
ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

2011-06-21

 

        По мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, са одобрени 19 договора общо за 7 044 293,20 лева, а по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” субсидията е за 15 договора на обща стойност 5 245 790,72 лв.

        Субсидиите по мярка 121 ще бъдат използвани за създаване на трайни насаждения и закупуване на специализирана техника за преминаване към биологично производство, реконструкция на отоплителни инсталации на оранжериен блок, водоспестяващи технологии (капково напояване), биологично отглеждане на пчели, както и за достигане на минимални стандарти за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки.

       Със средствата по мярка 311 ще бъдат изградени къщи за гости, фотоволтаици, както и интегриран селски развлекателен център с туристически атракции.

       В петък, 24.06.2011, на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 25 заявления за подпомагане по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

       Проектите са за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите – туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.

 

21 юни 2011 г.                          Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                    Разплащателна агенцияВиж всички новини