начало » новини » ДФ „Земеделие” подписва нови 17 договора за 11 млн. лева по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони

Новини
ДФ „Земеделие” подписва нови 17 договора за 11 млн. лева по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони

2011-06-30

 

       На 01.07.2011 г. от 13.30 часа в сградата на фонда ще се подписват договори по Мярка 313 ”Насърчаване на туристически дейности” и по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”.

       Договорите по Мярка 313 са 12 на брой, а субсидиите – в размер на 3 317 554 лв. Със средствата бенефициентите ще изграждат и обновяват туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите – туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.

       По мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” ще сключат договори пет общини. При успешно реализиране на проектите за изграждане и реконструкция на улична мрежа, улично осветление и тротоари, общините ще получат субсидии от 7 415 722 лева.

 

30 юни 2011 г.                                                           Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                                Разплащателна агенцияВиж всички новини