начало » новини » ДФ „Земеделие” подписва 105 анекса за авансови плащания до 50% от договорените средства по публичните мерки на ПРСР

Новини
ДФ „Земеделие” подписва 105 анекса за авансови плащания до 50% от договорените средства по публичните мерки на ПРСР

2011-08-22

       За да улесни осъществяването на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Европейската комисия (ЕК) увеличи тавана за авансовите плащания до 50 %. Разпоредбата влиза в сила със задна дата, считано от 1 януари 2011 г.

       ДФ „Земеделие” подготви 105 служебни анекси по договорите, подписани от общините, за да ускори прилагането на разпоредбата и с цел по-добро финансиране на проектите. В този случай не се налага общините да подават молби за сключване на анекси.

       Сумата на субсидиите по сключените 105 договора е в размер на 178 147 932,5 лв. С прилагане на новата разпоредба общините ще получат авансово 53 444 379,75 лв. повече за разлика от преди, когато се прилагаха 20% авансови плащания.

       Кметовете на общините могат да подпишат анексите към своите договори в сградата на ДФЗ в удобно за тях време. Общините, които вече са заявили плащания, е необходимо да подадат коригираща заявка с по-високия авансов процент.

       Изготвените служебни анекси са както следва: по Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” – 29; Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” – 32, и по Мярка 322 „Развитие и обновяване на селата” – 44 броя.

       Увеличеният размер на авансовите плащания ще улесни бенефициентите при реализацията на техните проекти за развитие на селските райони.

 

22 август  2011 г.                                                                               ДФ „Земеделие” –

                                                                                                             Разплащателна агенция

 

 Виж всички новини