начало » новини » ДФ „Земеделие” предлага за одобрение 49 проекта за над 60 млн. лева от ПРСР

Новини
ДФ „Земеделие” предлага за одобрение 49 проекта за над 60 млн. лева от ПРСР

2011-06-30

 

      На 1 юли 2011 г. ще се проведе заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), на която ще бъдат докладвани и предложени за одобрение проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за над 60 млн. лева.

       По мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”и 322 „Обновяване и развитие на населените места”ще бъдат разгледани 21 общински проекта с обща стойност на субсидиите 38 420 488.00 лева. С тези средства общините ще изграждат или подновяват водопроводна мрежа.

       Другите 28 проекта са по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” с обща субсидия от 21 938 645.80 лв. Инвестиционните предложения са за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води; закупуване на технологично оборудване за производство на фуражи; модернизиране на предприятия за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци; изграждане на инсталация за пакетиране на брашнои лабораторно оборудване и транспортни средства. С друга част от проектите ще бъде осигурено технологично оборудване за млекопреработване, месопреработване, както и за производството на вино.

 

30.06.2011                                          Държавен фонд „Земеделие” – 

                                                               Разплащателна агенцияВиж всички новини