начало » новини » ДФ „Земеделие” разглежда 7 проекта за над 1 млн. лева за залесяване на райони и възстановяване на гори

Новини
ДФ „Земеделие” разглежда 7 проекта за над 1 млн. лева за залесяване на райони и възстановяване на гори

2011-09-29

       В петък, 30.09.2011 г., ще се проведе заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), на което ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 7 проекта по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.

       Субсидиите са съответно 252 115 лв. по Мярка 223 и 776 056 лв. по Мярка 226. Проектните предложения целят подобряване на състоянието на лесистостта в селските райони и осъществяването на превантивни и възстановителни дейности в гори, пострадали от пожари и природни бедствия.

         Част от средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)ще бъдат използвани за първоначално залесяване на необработваема земеделска земя и опожарена площ. Други проекти предвиждат създаване на системи за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда.

       Финансираните дейности по мерките223 и 226 са от изключителна важност за смекчаване на негативните ефекти от климатичните промени и за подпомагане на биоразнообразието в природата. 

        

29 септември 2011 г.                           ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини