начало » новини » ДФ „Земеделие” разплати проекти за 24, 3 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Новини
ДФ „Земеделие” разплати проекти за 24, 3 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

2011-03-30

Държавен фонд „Земеделие” изплати 24 371 793 лв. по девет от мерките по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013.

               Най –много са разплатените средства за инвестиционни предложения по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в размер на 4, 8 млн. лв. и по двете общински мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” на стойност общо 18 млн. лв.

               Останалите, преведени по сметките на бенефициентитесубсидии,са по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, както и по 511 „Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

               Тази семица ще се проведе заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), на която се очаква одобрение да получат проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Виж всички новини