начало » новини » ДФ „Земеделие” разплати проекти за 6 млн. лв.

Новини
ДФ „Земеделие” разплати проекти за 6 млн. лв.

2010-11-01

ДФ „Земеделие” разплати проекти за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са направени плащания за 3, 2 млн. лв. По публичната Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са разплатени  1, 4 млн. лв. Останалите средства включват плащания за инвестиционни предложения по Мерките 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”,511 „Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

На заседание на Експертна комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) бяха одобрени и нови 19 проекта по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.  Одобрените проектопредложения са на обща инвестиционна стойност   7, 8 млн. лв., като при успешното им изпълнение на кандидатите ще бъде изплатена субсидия в размер на 5, 2 млн. лв.

 

 

1 ноември 2010 г.                      Държавен фонд „Земеделие”-

                                                     Разплащателна агенция Виж всички новини