начало » новини » ДФ „Земеделие” разплати проекти за 7, 8 млн. лв.

Новини
ДФ „Земеделие” разплати проекти за 7, 8 млн. лв.

2011-01-21

През изминалата седмица ДФ „Земеделие” разплати нови 7, 8 млн. лв. за проекти по седем от мерките на Програмата за развитие на селските райони. Средствата вече са по сметките на бенефициентите, които успешно са изпълнили инвестиционните си предложения.

Около 4, 5 млн. лв. от преведените субсидии включват плащания само по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. По публичната мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” са изплатени безвъзмездни средства в размер на 1, 7 млн. лв. Останалите са за инвестиционни предложения по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермер”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” и мярка 511 „Техническа помощ”.

Междувременно днес на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобрение получиха нови 15 проекта по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

Предметът на инвестициите е свързан основно с изграждане на семейни хотели и къщи за гости, както и на фотоволтаични централи, тъй като мярка 312 предлага възможност за финансиране и на възобновяеми енергийни източници(ВЕИ). Останалите са за инвестиции в  оборудване за шивашка работилница, покупка на специализирана строителна техника и оборудване на цех за полиграфични услуги. Сред одобрените проекти е и осигуряването на оборудване за център за изкуствено осеменяване и ембрионален трансфер на коне.

Общият размер на одобрените разходи по проектите възлиза на 6, 6 млн. лв., като от тях  4, 2 млн. лв. сасубсидии.

 

 

21 януари 2011 г.                      Държавен фонд „Земеделие”-

                                                     Разплащателна агенция Виж всички новини