начало » новини » ДФ „Земеделие” разплати 3 млн. лв. по проекти от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Новини
ДФ „Земеделие” разплати 3 млн. лв. по проекти от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

2011-04-20

Тази седмица Държавен фонд „Земеделие” изплати още 3 млн. лв. по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Субсидиите са вече по сметките на бенефициентите, кандидатствали с инвестиции по мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”, и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

Днес във фонда се проведе и заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), на която получиха одобрение проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства " от ПРСР. Субсидията, която бенефициентите ще получат при успешна реализация на инвестициите, е в размер на 2, 5 млн. лв. Проектите са свързани основно със закупуване на специализирана техника за биологично производство и ремонт на селскостопански сгради.Виж всички новини