начало » новини » ДФ „Земеделие” разплати 8, 2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Новини
ДФ „Земеделие” разплати 8, 2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

2011-03-23

Държавен фонд „Земеделие” изплати днес 8 211 997 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Преведените средства са по осем от мерките на ПРСР и са вече по сметките на бенефициентите.

      Над 4, 1 млн. лв. са изплатените субсидии по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. За модернизиране на земеделксите стопанства са преведени субсидии в размер на 1, 8 млн. лв., а по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1, 3 млн. лв.

      Останалите изплатени безвъзмездни средства са за успешно изпълнени инвестиции по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермер”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони". Виж всички новини