начало » новини » Десет общини ще получат над 23 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Новини
Десет общини ще получат над 23 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

2011-08-02

       На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност, Фонд „Земеделие” одобри проектите на 10 общини по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места.” Субсидиите са за над 23 млн. евро. Те са предназначени за реконструкция на общински пътища и спортни центрове, за изграждане на дневен център за възрастни хора, както и за подобряване на енергийната ефективност в административни сгради.

       На друго заседание на Експертната комисия тази седмица фондът ще предложи за одобрение още 42 проекта, на стойност 16 млн. лв. Те са по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

 

2 август 2011 г.                                           Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                     Разплащателна агенцияВиж всички новини