начало » новини » Днес ДФ „Земеделие” изплати безвъзмездна финансова помощ за 94 агроекологични проекта

Новини
Днес ДФ „Земеделие” изплати безвъзмездна финансова помощ за 94 агроекологични проекта

2011-06-10

   Средствата, на обща стойност 861 509,44 лв., са под формата на компенсаторни плащания за трета агроекологична година. Подкрепените проекти са 94 на брой: 34 по дейност „Биологично земеделие” и 60 – по дейност „Управление на застрашени от изчезване местни породи животни”.

   Средствата са за земеделски стопани, сключили договори с ДФЗ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони – „САПАРД” за Р България, които са подали заявки за плащане за трета агроекологична година.

    Договорите са сключени на основание Наредба № 113/17.10.2006 г., мярка „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда.” Виж всички новини