начало » новини » Договори по ПРСР получиха стопани от наводнените райони край Харманли

Новини
Договори по ПРСР получиха стопани от наводнените райони край Харманли

2012-07-04

       Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов връчиха заповеди за одобрените проекти за подпомагане на пострадалите от наводнението през февруари дребни стопани от общините Харманли и Любимец.  Събитието се проведе в читалището на село Бисер. На него присъства и заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Десислава Тодорова.

      Проектите са за отглеждане на зеленчуци, орехи и животни, заяви министър Найденов. Подготвени са 12 проекта по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За десет от тези проекта вече е издадена заповед за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“, а за другите два тя е в процес на издаване. Помощта по мярка 141 е до 7 500 евро и се изплаща ежегодно по 1 500 евро. Одобрените полупазарни стопанства след успешното приключване на проектите ще станат пазарни и ще могат да се издържат от земеделската си дейност, както и да осигурят допълнителни работни места в района, като наемат работници временно или за постоянно.

      Националната служба за съвети в земеделието има готовност да изготви на вече одобрените стопанства и проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР. Чрез тези проекти те ще могат да купят техника за обработка на почвата, да засадят нови овощни насаждения и да модернизират селскостопанските си постройки. Средната стойност на планираните проекти е между 10 000 и 20 000 лв.

 

 

4 юли 2012

                                                                                ДФ „Земеделие” –

Разплащателна агенция Виж всички новини