начало » новини » До 30 ноември всички фермери трябва да изчистят задълженията си към държавата

Новини
До 30 ноември всички фермери трябва да изчистят задълженията си към държавата

2010-11-19

ДФ „Земеделие” напомняна всички кандидати за подпомагане по националните схеми за доплащания, че съгласно разпоредбите на чл.8 от Наредба №2 от 11 февруари 2010 г за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., нямат право на подпомагане кандидати, които имат задължения към публичния бюджет на Република България.

 

      В тази връзка приканваме всички фермери, участващи по някоя от схемите за национални доплащания, да се уверят, че задълженията им към държавата са погасени.

 

      За да бъде възможно стартирането на националните доплащания през месец декември, задълженията трябва да бъдат погасени преди 30 ноември.

 

 

 

19 ноември, 2010г.                                 ДФ „Земеделие”-

                                                               Разплащателна агенция Виж всички новини