начало » новини » Започва кандидатстването по мерки 311 и 312 от ПРСР

Новини
Започва кандидатстването по мерки 311 и 312 от ПРСР

2013-04-26

        От 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът им е, съответно, 46 млн. евро и 25,5 млн. евро.

       Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като  строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект. По мярка 311 могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия. Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони. В рамките на приема не се подпомагат проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници.

       Повече информация за кандидатстването ще намерите на сайта на програмата www.prsr.bg.

 

 

26 април 2013 г.                               ДФ „Земеделие” –

                                                          Разплащателна агенцияВиж всички новини