начало » новини » Започва прием на проекти за строеж на пътища и центрове за култура и спорт по ПРСР

Новини
Започва прием на проекти за строеж на пътища и центрове за култура и спорт по ПРСР

2012-07-18

       Приемът ще продължи от 27 юли до 22 август и е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Общият ресурс за приемите е в размер 113 721 158 евро.  Поради големия интерес към мярката, тези средства бяха осигурени чрез допълнително прехвърляне към бюджета й със седмо изменение на ПРСР, което Европейската комисия одобри преди броени дни.В този период са предвидени три различни приема с определени целеви бюджети.

      Единият от целевите бюджети е за инвестиции за ремонт на съществуващи общински пътища и мостове и строеж на нови пътища, както и за строеж и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Наличните средства са 43 993 334 евро, към които се добавят и 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.

     В рамките на втория целеви прием ще се финансират проектни предложения за строеж или ремонт на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) Финансовата помощ за тях също е в размер на 43 993 334 евро, към които се добавят 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.

     По третия целеви прием е определен ресурс от 10 млн. евро за изграждане на мобилни центрове, както и за изграждането или ремонта на културни средища, театри и библиотеки и центрове за социални услуги.

    До 17 августпроекти могат да се подават и по целеви прием по мярка 321 заизграждане и ремонт на центрове за информационни услуги и комуникационни технологии. Приемът започна на 25 юни и е с бюджет от 7 420 722 евро.

    Заповедите за определяне на периоди на прием за заявления за подпомагане и изискванията за кандидатстване съгласно наредбата са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

 

18 юни 2012                                                                 ДФ „Земеделие” –

                                                                              Разплащателна агенцияВиж всички новини