начало » новини » Започва прием на проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР

Новини
Започва прием на проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР

2013-11-29

       От 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки). Инвестициите могат да включват и купуването на специализиран транспорт. Приемът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а определените за него средства са 6 500 000 евро.Те са съобразени с допустимия процент за договаряне над бюджета. Наддоговарянето стана възможно с решение на Министерски съвет от март тази година и засяга ПРСР и програма „Рибарство”.

         Кандидатите могат да подават документите си в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.

 

 

29 ноември 2013                                                        ДФ „Земеделие” –

                                                                            Разплащателна агенцияВиж всички новини