начало » новини » Започва финансирането на разходи за ДДС на общини към авансовите плащания

Новини
Започва финансирането на разходи за ДДС на общини към авансовите плащания

2012-02-07

            Общините с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да финансират разходите си за данък добавена стойност и към авансовите плащания. Това е възможно след Постановление 367 на Министерски съвет от 29 декември 2011. При провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнител, Фонд „Земеделие” ще финансира разходите за ДДС към авансовите плащания след всяко одобрение на процедура.

             Общините, кандидатствали за безлихвен заем от централния бюджет по Постановление 59 на Министерски съвет от 2011, ще получават финансиране за разходите за ДДС след подаване на заявка за окончателно плащане и след като фондът провери цялостното изпълнение на проекта и одобри окончателния размер на субсидията по него.

             Досега фондът възстановяваше разходите за ДДС само към междинните и окончателни плащания.

             За да кандидатстват за финансиране на разходите за ДДС, общините трябва да подадат документи по образец в регионалните разплащателни агенции на Фонд „Земеделие”. Подробности за реда за финансиране са публикувани на електронната страница на ПРСР – www.prsr.bg, в менюто Новини>Информация за общините.

  

7 февруари 2012 г.                      ДФ „Земеделие” –

                                                     Разплащателна агенцияВиж всички новини