начало » новини » Изпълнителният директор на ДФЗ Светослав Симеонов ще подпише днес договори за инвестиции по ПРСР

Новини
Изпълнителният директор на ДФЗ Светослав Симеонов ще подпише днес договори за инвестиции по ПРСР

2011-03-22

Днес изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов ще подпише 21 договора по проекти от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. Инвестиционните предложения са по мерките 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и са на обща стойност на одобрената субсидия в размер на 6 638 542 лв.

      На проведена  Експертна комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) днес бяха одобрени и нови 27 проекта по една от най- атрактивните мерки за земеделските стопани 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта гарантирани бюджети. Предметът на инвестициите е свързан основно със закупуване на специализирана техника за биологично производствои прилагане на Директива 91/676/ЕЕС или т.нар. нитратна директива.

      Одобрените разходи по проектите са на обща стойност над 4, 4 млн. лв., а при успешно изпълнение на инвестициите си бенефициентите ще получат субсидия в размер на общо 2 262 452 лв.

 

 

 

22 март 2011 г.                     Държавен фонд „Земеделие”-

                                                      Разплащателна агенция  Виж всички новини