начало » новини » Кои грешки допускат най-често бенефициентите по ПРСР 2007-2013

Новини
Кои грешки допускат най-често бенефициентите по ПРСР 2007-2013

2015-07-29

С цел улесняване на бенефициентите при подготовката и окомплектоването на заявки за плащане по ПРСР 2007-2013 г.  и за да ускори обработката им, ДФ „Земеделие” направи анализ на най-често допусканите грешки от страна на ползвателите на финансова помощ.
Информацията цели избягването на еднотипни грешки и изискването на допълнителни документи с писма за нередовности, а оттам и удължаване на срока за обработка на проектите.
Сред често срещаните грешки при подготовката на заявки за плащане са: приемо-предавателният протокол за доставка на стоки да не съдържа подробни технически спецификации, серийни номера, а понякога - дори марката и модела на доставеното оборудване, да липсва подпис на законния представител на доставчика на оборудване; да има несъответствия и непълноти в счетоводни документи, в банкови извлечения, застрахователни полици. Физическите лица и едноличните търговци често не заприхождават активите, обект на инвестицията, в инвентарната книга, което е задължително, съгласно Закона за счетоводството и наредбите по ПРСР 2007-2013 и е едно от доказателствата за извършване на инвестицията; не се описват подробно активите, където е приложимо, и т.н.
Подробен списък на допусканите грешки с цел успешното завършване на инвестициите от стария програмен период на ПРСР ще намерите ТУК.29.07.2015                                   ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенцияВиж всички новини