начало » новини » Местните поделения на вероизповеданията улеснени при кандидатстването за аванс по ПРСР

Новини
Местните поделения на вероизповеданията улеснени при кандидатстването за аванс по ПРСР

2012-09-27

      Новият документ е специално разработен за местните поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията, или признати за юридически лица по чл. 10 от същия закон, които са бенефициенти на фонд „Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Новият образец на банкова гаранция позволява наредител при кандидатстването за авансово плащане да е трето лице, различно от ползвателя на помощта по одобрените проекти. Промяната е въведена, за да могат храмовете да упражняват правото си да получат авансово плащане по договорите си за финансова помощ. Това гарантира равнопоставеност между различните субекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

      Новият образец на банкова гаранция 2 можете да намерите тук: https://www.prsr.bg/merki/Мярка-322/23/index.html.

 

 

           27 септември 2012                                        ДФ „Земеделие” –

                                                                                Разплащателна агенцияВиж всички новини