начало » новини » Над 3.4 млн. лева ще бъдат инвестирани за модернизиране на ферми и биоземеделие

Новини
Над 3.4 млн. лева ще бъдат инвестирани за модернизиране на ферми и биоземеделие

2012-01-26

       Петнайсет ферми, кандидатствали по Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” от  Програмата за развитие на селските райони, ще получат общо 3 453 010лв. Четири от одобрените днес в ДФ

      “Земеделие”проекти са за биоземеделие. По биологичен път ще бъдат отглеждани нови засаждения от ябълки и бадеми, както и малини, лешници, орехи, смокини и др. Четирите фирми ще купят посадъчен маетриал, биотор, системи за капково напоявяане и други съоръжения и оборудване, необходими за преминаването им към биологично производство.

      Останалите 11 проекта са на животновъди. Най голяма субсидия – от 1.3 млн.лв.,получава ферма за патици,която ще инвестира в оборудване за съхранение и оползотворяване на оборски тор, както и в машини за угояване. В друга птицеферма ще бъдатмонтирани охлаждащи панели за отглеждане на бройлери и хранителна система. Одобрени са и два проекта на говедовъдни ферми за предпазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Изискванията по това направление на мярката са описани в Директива  91/676/ЕИОна ЕС. Други пет говедовъдни ферми и една млечна овцеферма ще закупят машини за доене и отглеждане на животни, тороеми и техника за почистване и оползотворяване на тор.

 

 

26 януари 2012 г.                               ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини