начало » новини » Нови плащания за 12.2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Новини
Нови плащания за 12.2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

2010-08-03 Нови плащания на стойност 12.2 млн. лв. за проекти на земеделски и полупазарни стопанства, общини и фирми бяха извършени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева.
Безвъзмездните средства по европейската програма бяха преведени на кандидатите с успешно изпълнени проекти на 2 август - понеделник.
 
Изплатената финансова помощ по ПРСР включва:
 
     ● 23 инвестиционни проекта за 5.4 млн. лв. по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства";
      ● Авансови плащания по два общински проекта на стойност 3.7 млн. лв. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони";
      ● 29 проект за 85 хил. лв. по Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
      ●  Изплатени средства в размер общо на 2.9 млн. лв. за проекти по Мерки 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" , 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".
 
ДФ „Земеделие” –  Разплащателна агенция


Виж всички новини