начало » новини » Нови 10 млн. лв. ще бъдат вложени в развитие на селски туризъм по ПРСР

Новини
Нови 10 млн. лв. ще бъдат вложени в развитие на селски туризъм по ПРСР

2010-07-27
Нови инвестиции за близо 10 млн. лв. ще бъдат вложени в развитие на селски туризъм по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева. Става дума за проекти основно по Мярка 312 “Създаване и развитие на микропредприятия” от програмата, които бяха одобрени от фонда през миналата седмица, уточни Илиева.
    
На заседание на Експертна комисия за прозрачност (ЕКОП) на 23 юли – петък, Държавен фонд “Земеделие” одобри 32 нови проекта на обща инвестиционна стойност 19.7 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони.
 
     Най- много – общо 19 за близо 10 млн. лв., са одобрените проекти по  Мярка 312 „Създаване и развитие на микропредприятия”. Стойността на субсидията, която ще бъде изплатена по тези проекти при успешното им изпълнение е над 6.2 млн. лв. Те са свързани основно с инвестиции в изграждане на семейни хотели и къщи за гости. Сред одобрените проекти има и такива за изграждане на фотоволтаични централи, тъй като по мярка 312 се финансират и инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Ново-одобрените проекти за фотоволтаици са шест на обща стойност над 3 млн. лв. като субсидията по ПРСР за тях е в размер на 2.1 млн. лв. Одобрените инвестициите за възобновяема енергия са в областите Ямбол, Сливен, Велико Търново и Пловдив. Одобрение на заседанието на ЕКОП в петък бе дадено и за един проект по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – за закупуване на технологично оборудване за производство на компост.
 
     Инвестиции за над 4 млн. лв. ще стартират и по двете общински мерки на ПРСР – 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Одобрените по двете мерки общини са Берковица, Стражица, Тутракан и Кайнарджа. Ако техните проекти бъдат изпълнени, кметствата ще получат общо 3.1 млн. лв. субсидии по Програмата за развитие на селските райони. Със средства от програмата общините Берковица и Тутракан ще ремонтират улична мрежа. Община Стражица ще реконструира храм „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Балканци, а община Кайнарджа ще ремонтира местни читалища.
 
      От Експертна комисия за осигуряване на прозрачност в петък - 23 юли, старт бе даден и на нови осем проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за над 5.5 млн. лв. Проектите са свързани основно с инвестиции в зърнопроизводството, създаване на нови трайни насаждения и оранжерийно производство. Одобрената субсидия по ПРСР за тях е в размер на 2.2 млн. лв.
 
     „И в настоящия прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони, най-висок остава интересът по Мерки 311 и 312, по които само за месец са подадени над 600 инвестиционни предложения”, допълни Калина Илиева. Към днешна дата по всички отворени мерки на програмата при текущия прием на проекти са подадени общо 1040 заявления.
 
                   
ДФ „Земеделие” –  Разплащателна агенция


Виж всички новини