начало » новини » Общините с договори до 2012 по ПРСР могат да удължат срока за изпълнението им

Новини
Общините с договори до 2012 по ПРСР могат да удължат срока за изпълнението им

2012-02-13

       Общините, които имат договори по ПРСР с краен срок за изпълнение през 2012 и са възложители по ЗОП и НВМОП, могат да подадат искане за удължаването им.Това е възможно след изменение на националното законодателство от 2011. Промяната удължи периода за изпълнение на такива проекти по ПРСР до 30 месеца след получаването на решение за съгласуване на последната процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи. Досегасрокът беше 30 месеца след сключването на договор за подпомагане с ДФ „Земеделие”. Всички общини, подписали договори преди промените, могат да сключат анекс и да удължат периода за изпълнение. За това те трябва да подадат молба не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора. Подробности за документите, които фондът изисква от общините в тези случаи, са публикувани на интернет страницата на програмата www.prsr.bg, в менюто Новини>Информация за общините.

 

 

13 февруари 2012 г.                          ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенция

  Виж всички новини