начало » новини » Одобрени са нови 14 проекта по Програмата за развитие на селските райони за 13, 8 млн. лв.

Новини
Одобрени са нови 14 проекта по Програмата за развитие на селските райони за 13, 8 млн. лв.

2010-11-09

 

      Днес на заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ „Земеделие” бяха одобрени нови 14 проекта по Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР) 2007-2013 г. Инвестиционните предложения са за 28, 9 млн. лв., а при успешно изпълнение на проектите бенефициентите ще получат субсидия в размер на 13, 8 млн. лв.

      Предмет на инвестициите са закупуване на специализиране техника, подпомагаща развитието на предприятия за месо и месни продукти, винарни, както и предприятия за консервиране на плодове, зеленчуци и гъби. Един от одобрените днес проекти е за технологично оборудване и разширяване капацитета на предприятие за преработка на отпадъци от хранителната промишленост.

      През изминалата седмица ДФ „Земеделие” разплати още 5, 6 млн. лв. по пет от мерките от Програмата. По-голямата част от изплатените средства -  2, 6 млн. лв., са по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Преведените средства по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са1, 8 млн. лв.

      Останалите средства са по мерките 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 511 „Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

 

 

 

          9 ноември 2010 г.                      Държавен фонд „Земеделие”-

                                                            Разплащателна агенция Виж всички новини